webinar register page

AİHS Perspektifinden Türkiye’de Mülkiyet Hakkı Alanında Güncel İhlaller
Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi

Jun 25, 2021 09:30 AM in Istanbul

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Enterkon Toplanti 3.